Dzisiejsza data:

Przystanek 11. Cerkiew Prawosławna pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego

           Pomiędzy wzgórzami Czwartek a Zamkowym znajduje się prawosławna świątynia, wzniesiona na początku XVII wieku przez jedno z pierwszych na terenie kraju bractw cerkiewnych. Cerkiew przez wiele lat była obiektem sporów pomiędzy zwolennikami Unii Brzeskiej, tzw. unitów a wyznawcami prawosławia. Pod koniec XVII wieku osiedlili się tu o.o. bazylianie, wprowadzając do wystroju wnętrza świątyni elementu zachodniego obrządku, między innymi boczne ołtarze i organy. Od 1875 cerkiew ponownie należy do wyznawców prawosławia, pełniąc funkcję katedry. Nie udostępnia się jej zwiedzającym, otwierana jest tylko na czas nabożeństw. We wnętrzu na uwagę zasługuje późnorenesansowy ikonostas, w którym wschodni program ikonograficzny połączono z europejskimi ornamentami. Do ikonostasu należy między innymi ikona Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, datowana na połowę XVI wieku oraz Sąd Ostateczny.

Grafika losowa