Dzisiejsza data:

Przystanek 4. Kościół Św. Jozafata, Dawna Cerkiew Grecka

           Budynek został wzniesiony w 1790 jako cerkiew dla kupców pochodzenia greckiego na mocy zezwolenia wydanego przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1833 skromną świątynię przekształcono z inicjatywy naczelnika wojennego gen. Hurko na cerkiew prawosławną. Ze względów technicznych zaniechano budowy kopuły na dachu, a dobudowano dzwonnicę po zachodniej stronie fasady. W 1922 obiekt włączono do diecezji lubelskiej jako kościół rzymskokatolicki św. Jozafata.

Grafika losowa