Dzisiejsza data:

Przystanek 9. Wzgórze Zamkowe

           Najwcześniejsze ślady osadnictwa na wzgórzu zamkowym datuje się już na VI wiek. Wzgórze od początku założenia miasta było siedzibą kasztelana, który w imieniu króla sprawował władzę na tym terenie. Najstarszą zachowaną budowlą jest baszta obronna, wzniesiona w XIII wieku oraz kaplica Trójcy Św. z XIV wieku, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego. Najcenniejszym dziełem sztuki są rusko–bizantyńskie freski w kaplicy, wykonane na zlecenie króla Władysława Jagiełły w 1418 roku. Polichromia ta jest najbardziej widomym znakiem wielokulturowości Lublina, gdzie cywilizacja wschodu spotyka się z zachodem w aspekcie sztuki, kultury i religii.

Grafika losowa