Dzisiejsza data:

Przystanek 8. Brama Grodzka

           Jest jedną z dwóch bram usytuowanych na głównej osi staromiejskiego wzgórza, prowadzącej od traktu krakowskiego do zamku. Wzniesiona została jako część murów miejskich w połowie XIV wieku, w późniejszym czasie kilkukrotnie przebudowywana i remontowana. Obecny wygląd bramy zawdzięczany jest architektowi królewskiemu Dominikowi Merliniemu, który w 1785 przebudował ją w stylu klasycystycznym w ramach prac Komisji Dobrego Porządku. Wydarzenie to upamiętnia data w zwieńczeniu od strony ul. Grodzkiej MDCCLXXXV oraz królewski monogram Stanisława Augusta SAR w wieńcu laurowym i koronie jako fundatora przebudowy.

           Od wielu lat swoją siedzibę ma tu Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, placówka, która upamiętnia obecność i życie społeczności żydowskiej w Lublinie. Jej lokalizacja ma również wymiar symboliczny. Brama Grodzka znajdowała się na styku miasta chrześcijańskiego położonego w granicach murów obronnych i nieistniejącej już ogromnej dzielnicy żydowskiej, zlokalizowanej u podnóża wzgórza zamkowego.

Grafika losowa