Dzisiejsza data:

 

Otoczenie kościoła

           Przed kościołem, po jego lewej frontowej stronie, znajduje się Krzyż Powstańca z 1863 obmurowany kamieniami. U stóp wzgórza, na niewielkim wzniesieniu, wystawiono kapliczkę z figurą Matki Bożej, a za nią stoi pomnik ks. Piotra Ściegiennego (2,8 m wysokości), wykonany w czerwonym piaskowcu przez Gustawa Hadynę. Odsłonięcia pomnika dokonał metropolita lubelski Arcybiskup Józef Życiński 12 IX 2010, w 120. rocznicę śmierci księdza.

                                                                                                Opracowanie Aleksandra Szymula

                   

Pomnik ks. Piotra Ściegiennego

                                            

Krzyż Powstańca z 1863                                 Figura Matki Boskiej

 

 

 

 

Grafika losowa