Dzisiejsza data:

JAGIELLOŃSKI SZLAK UNII LUBELSKIEJ

kolor czerwony, 8 przystanków

czas zwiedzania około 2 - 3 godziny

otwarty w 2000 roku.

zobacz prezentację …

           Szlak wyznaczono dla upamiętnienia wydarzenia z 1569, jakim było zawarcie Unii Polsko–Litewskiej. W leżącym pomiędzy Wilnem a Krakowem Lublinie dokonano pierwszego udanego przymierza dwóch państw, zainicjowanego przez Władysława Jagiełłę, a sfinalizowanego przez ostatniego przedstawiciela dynastii Jagiellonów – Zygmunta Augusta. 1 lipca 1569 roku na zamku królewskim w Lublinie podpisano i zaprzysiężono akt Unii, łączący Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów, nad którym władzę sprawował wspólny monarcha. Nowy organizm państwowy rozciągał się na przestrzeni ponad 800 000 km2 i w tym stanie przetrwał do czasu rozbiorów. Oprócz wspólnego władcy i monety, Polska i Litwa prowadziły razem politykę zagraniczną, zachowując przy tym odrębne skarby, wojska i sądownictwo.

zobacz mapę

Grafika losowa