Dzisiejsza data:

Przystanek 7. Kościół Pobrygidkowski pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej

           Świątynia została ufundowana przez Władysława Jagiełłę jako wotum dziękczynne za zwycięstwo nad krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. W 1. połowie XVI wieku rozpoczęto przebudowę sklepienia krzyżowo–żebrowego, w wyniku której pod dachem ukryto na wiele kolejnych lat polichromie z czasów jagiellońskich. Na jednym z zachowanych fragmentów widoczny jest wjazd rycerzy pod wodzą króla Kazimierza Jagiellończyka do Lublina.

Grafika losowa