Dzisiejsza data:

Przystanek 6. Kościół Pobernardyński pod wezwaniem Nawrócenia Św. Pawła

           Kościół wybudowano w 1473 poza murami miasta, na miejscu wcześniejszego drewnianego. Gotycka świątynia spłonęła doszczętnie w trakcie pożaru w 1557 roku. Trwająca dwanaście lat odbudowa została uwieńczona uroczystym nabożeństwem w okazji podpisania Unii Polsko–Litewskiej. 29 czerwca 1569 król Zygmunt August wybrał kościół bernardynów jako największy wśród lubelskich jako najbardziej odpowiedni do odśpiewania hymnu dziękczynnego Te Deum Laudamus. W klasztorze w trakcie długich obrad unijnych gościli uczestnicy sejmu.

Grafika losowa