Dzisiejsza data:

Przystanek 8. Pomnik Unii Lubelskiej Na Placu Litewskim

           Nazwa jednego z najważniejszych i najbardziej znanych placów Lublina wywodzi się od obozującej tu szlachty litewskiej w czasie trwania obrad unijnych w 1569 roku. W jego południowo – zachodniej części znajduje się drugi z kolei pomnik, upamiętniający zawarcie Unii Polsko–Litewskiej. Pierwszy stał w tym miejscu od czasów Zygmunta Augusta do 1819, kiedy to został zniszczony podczas rozbiórki zabudowań klasztornych bonifratrów. Obecny obelisk wystawiono z inicjatywy Stanisława Staszica w 1826 roku. Umieszczono na nim złoconą płaskorzeźbę autorstwa Pawła Malińskiego przedstawiającą dwie kobiety w koronach symbolizujące Polskę i Litwę, podające sobie dłonie nad tarczami herbowymi z godłami swych państw. Monument nie tylko upamiętnia akt zawarcia Unii, ale podkreśla również rangę Lublina jako wielokulturowego miasta na mapie Europy.

Grafika losowa