Dzisiejsza data:

Przystanek 5. Pałac Czartoryskich

           Pałac został wzniesiony w 2. połowie XVII wieku według projektu architekta Tylmana z Gameren dla Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Późniejszymi właścicielami byli Sieniawscy, a następnie Czartoryscy, którzy jednak nigdy tu nie mieszkali i w 1812 sprzedali budynek przekształcony w fabrykę tabaki i tytoniu. Na początku XX wieku do północnej elewacji dobudowano tor wrotkowy, który później przekształcono w kinematograf Oaza. W wyniku licznych remontów i przebudów pałac stracił swoje pierwotne barokowe cechy stylowe, ale mimo tego wciąż jest dobrze zachowanym przykładem lubelskiej architektury pałacowej.

           Obecnie jest siedzibą Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Grafika losowa