Dzisiejsza data:

Przystanek 8. Hotel Europa

           Gmach hotelu został wzniesiony w latach 1865–1867 według projektu Ludwika Szamoty i był jednym z pierwszych tego typu budynków w Lublinie. Dziesięć lat później naprzeciwko niego wybudowano drugi taki obiekt o równie wysokim standardzie – hotel Victoria, zniszczony w czasie bombardowania w 1939 roku. Inspiracją do budowy lubelskiej Europy był warszawski Hotel Europejski, wybudowany dziesięć lat wcześniej według projektu Henryka Marconiego. Dwa skrzydła gmachu połączone reprezentacyjnym narożnikiem zwieńczonym belwederem od początku były dużą ozdobą miasta i świadczyły o wysokim standardzie usług.

           Hotel miał zawsze bardzo dobrą opinię, a goście cenili go za nowoczesność, dobre wyposażenie i wygodę. Budynek jest przykładem architektury eklektycznej. Na fasadzie można dostrzec pilastry w wielkim porządku, trójkątne naczółki i podokienniki, gzyms koronujący oraz, stanowiące ciekawostkę, pełnoplastyczne gipsowe głowy kobiece i męskie na wysokości fryzu nad parterem.

Grafika losowa