Dzisiejsza data:

Kamienica Konopniców, Rynek 12

           Dom z numerem 12 przy lubelskim Rynku wzbudza wielkie zainteresowanie przechodniów. Wyróżnia się na tle wschodniej pierzei bogactwem dekoracji i kolorystyką, przyciągając wzrok mieszkańców i turystów. Od kilkunastu lat prezentuje odrestaurowaną fasadę, nawiązującą do swej bogatej historii, której opisania niejednokrotnie podejmowali się badacze przeszłości Lublina.

           Do lat 60-tych ubiegłego wieku nie powstała żadna rzetelna praca naukowa oparta na dokumentach źródłowych, a jedynie popularno–naukowe opracowania wskazujące go jako jeden z ciekawszych zabytków miasta. Do tego czasu kamienica ta łączona była, niesłusznie z resztą, z nazwiskiem Sobieskich. Pierwsza pełna monografia obiektu napisana przez Irenę Buczkową obaliła tę tezę. Autorka ustaliła historię właścicieli oraz nadała mu nową nazwę – kamienica Konopniców. Poprzednie nazewnictwo wynikało prawdopodobnie z błędnej interpretacji źródeł, powtarzanej później w opracowaniach przewodnikowych. Buczkowa przypisanie nazwiska Sobieskich do kamienicy tłumaczy tym, że wzmianka o Pałacu Sobieskich w Przewodniku dla podróżujących po Polsce wydanym w Warszawie w 1821 odniesiona została później do domu przy ul. Rynek 12 i było to błędne posunięcie, gdyż autor przewodnika sam zaznaczył, że jest to pałac i nie określił bliżej jego położenia. Osiemnaście lat później jako właścicieli Sobieskich wskazuje między innymi Seweryn Zenon Sierpiński, mówiąc o pałacu króla Sobieskiego oraz własności wojewody lubelskiego Marka Sobieskiego.

           W swojej bogatej historii kamienica przy ul. Rynek 12 posiadała wielu właścicieli, z którymi związane były nazwy, nadawane jej już od XVI wieku. Zwana była Sadurczyńską, Kretkowską, Konopniczyńską lub Konopniczowską, Kieremowiczowską, Zdziarskich, Sobieskich, Żółkiewskich. Obecnie znana jest pod nazwą Kamienica Konopniców, nadana jej przez Irenę Buczkową w latach 60-tych, kiedy to autorka udowodniła, że kamienica ta nigdy nie była w posiadaniu Sobieskich ani Żółkiewskich.

Grafika losowa