Dzisiejsza data:

Kamienica Konopniców

           W źródłach pisanych kamienica po raz pierwszy, już jako budynek murowany, pojawiła się w 1512. Na przełomie XVI i XVII wieku Sebastian Konopnica, burmistrz Lublina, przeprowadził jej generalny remont. Nadbudowano II i III piętro i w latach 1597–1608 wprowadzono bogatą dekorację kamieniarską fasady zachowaną do dnia dzisiejszego. W dekoracji zastosowano hermy, maszkarony, putta i rozety. Otwory okienne drugiego piętra (układ podwójny i potrójny) są obramione pilastrami hermowymi, składającymi się z popiersi kobiecych i męskich, o indywidualnych cechach portretowych, oraz z torsów ozdobionych motywami okuciowymi i rolwerkowymi. Otwory okienne pierwszego piętra posiadają również obramienia w formie pilastrów hermowych, ale nad nimi spoczywają kamienne nadproża z ozdobą w postaci wydłużonego kartusza i rozetek oraz dekorowane zwieńczenie z elementami motywów kwiatowych, maszkaronów, rozet i główek aniołów.

Grafika losowa