Dzisiejsza data:

Kościół św. Wojciecha

           Kościół rektoralny pod wezwaniem św. Wojciecha wzniesiony został w 1. połowie XVII wieku jako świątynia przyszpitalna. Jest bezwieżowy, jednonawowy, o zamkniętym półkoliście prezbiterium, nieznacznie węższym od nawy. Świątynia posiada sklepienie kolebkowe z lunetami pokryte prostymi listwami sztukateryjnymi pozbawionymi profilowania ułożone w kratownicę. Uwagę zwraca zewnętrzny fryz konsolowy jako część belkowania wspartego na płaskich pilastrach, zwieńczonych charakterystycznymi kapitelami z dekoracją roślinną.

Grafika losowa