Dzisiejsza data:

Kościół Brygidek

           Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej zbudowano w latach 1412–1426 dla zakonu brygidek jako wotum dziękczynne króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem, przepowiedziane przez św. Brygidę. Dekoracja stiukowa sklepienia prezbiterium projektu Jana Wolfa zwraca uwagę bogactwem motywów dekoracyjnych. Obok postaci ewangelistów, hierogramów Maryi, gwiazd, rozet, polichromowanych girland z owocami, polichromowanych postaci aniołów w owalnym polu czy motywów syren uwagę zwracają także kapitele w formie głowy anioła. Wszystko to doskonale kontrastuje z białym tłem sklepienia i białymi stiukami. W refektarzu występują detale dekoracji sklepienia w postaci rozet, orłów, chrystogramów w otoku z promieni słonecznych i gwiazdy. Żebra na sklepieniu są inaczej profilowane występują tu tylko wałki, wklęski i astragal. Kimation zastosowano tylko w arkadach i kapitelach.

Grafika losowa