Dzisiejsza data:

Kościół św. Józefa

           Kościół karmelitanek obecnie Karmelitów Bosych pod wezwaniem św. Józefa wybudowano w 1. połowie XVII wieku według projektu Jakuba Tremanzela. Dekoracja stiukowa sklepienia nawy ma typowe dla renesansu lubelskiego profile żeber, rozety i motywy wieloliści oraz serca. Bogata dekoracja ornamentalna fryzu nawy z finezyjnymi motywami roślinnymi, elementy dekoracyjne w każdym z przęseł różnią się od siebie. Dekoracje pilastrów po lewej i prawej stronie nawy mają inne motywy roślinne. Dodatkowo każda głowica pilastra różni się od głowicy pilastra z nią sąsiadującego.

Grafika losowa