Dzisiejsza data:

Przystanek 11. Szkoła Wojewódzka Lubelska, obecnie Instytut Pedagogiki UMCS

           Przy ul. Narutowicza 12 w latach 1857–1859 powstał budynek szkoły dzięki staraniom jej dyrektora Józefa Skłodowskiego (1804–1882), wybitnego pedagoga i patrioty, dziadka Marii Skłodowskiej–Curie. Szkoła, zamieniona w 1864 na Gimnazjum Gubernialne, słynęła z wysokiego poziomu nauczania. Jej absolwenci zostali później znanymi naukowcami, pisarzami i artystami: powieściopisarz Aleksander Głowacki (pseudonim Bolesław Prus), pisarz i krytyk literacki Aleksander Świętochowski, pisarz i krytyk Wacław Nałkowski, lekarz Gustaw Doliński, malarz Władysław Czachórski, pisarz Tadeusz Gałecki (pseudonim Andrzej Strug). Na ścianie budynku od strony pomnika Jana Kochanowskiego znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone Józefowi Skłodowskiemu oraz wybitnym absolwentom szkoły.

Grafika losowa