Dzisiejsza data:

Przystanek 2. Ul. Szeroka 28 – Dom Icchaka Jakuba Horowica – Szternfelda, zwanego Widzącym z Lublina (nieistniejący)

           Na terenie dzisiejszego placu Zamkowego do momentu likwidacji getta żydowskiego w 1943 znajdowała się główna ulica dzielnicy żydowskiej, ul. Szeroka. Jednym z najważniejszych jej punktów był dom tzw. Widzącego z Lublina, XVIII–wiecznego cadyka i współtwórcy chasydyzmu na terenach ziem polskich. Posiadał on dar czytania przeszłości, przewidywania przyszłości oraz widzenia odległych miejsc i ludzi. Uważano, że miał dar uzdrawiania chorych, wobec czego w jego domu zawsze gromadziło się wielu potrzebujących i cierpiących. Jego grób na starym cmentarzu żydowskim do dziś odwiedzają Żydzi z całego świata.

Grafika losowa