Dzisiejsza data:

Przystanek 13. Dom Rodzinny Błogosławionej Kazimiery Wołowskiej

           Na bocznej elewacji dawnego pałacu Morskich, a obecnie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 znajduje się niewielka tablica pamiątkowa, poświęcona Kazimierze Wołowskiej, a późniejszej bł. Siostrze Marcie Niepokalance od Jezusa, która się tu urodziła w 1879 roku. W 1942 poniosła w Słonimiu męczeńską śmierć, skazana za ratowanie Żydów oraz za działalność patriotyczną. Została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w 1999, w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

Grafika losowa