Dzisiejsza data:

Przystanek 9. Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

           W 1907 w dwóch oficynach popijarskich przy ul. Narutowicza utworzono bibliotekę z inicjatywy Towarzystwa Biblioteki Publicznej. Zalążkiem biblioteki były bogate zbiory zmarłego tragicznie rok wcześniej Hieronima Łopacińskiego, lubelskiego społecznika, badacza etnografii, historii kultury i językoznawstwa. Towarzystwo powstałe wśród przyjaciół Łopacińskiego odkupiło od jego spadkobierców zbiory liczące ponad jedenaście tysięcy tomów książek, map, rycin i rękopisów, przekazując je na potrzeby biblioteki nazwanej jego imieniem. Łopaciński był nie tylko wybitnym nauczycielem, naukowcem i kolekcjonerem. Wraz z Marią Ronikierową współtworzył pierwszy Ilustrowany przewodnik po Lublinie, wydany w 1901 oraz był inicjatorem i współtwórcą Wystawy Przedmiotów Sztuki i Starożytności, mającej miejsce w tym samym roku w Lublinie. Większość z ponad 2 300 eksponatów weszła później w skład utworzonego w 1906 Muzeum Lubelskiego.

Grafika losowa