Dzisiejsza data:

Przystanek 4. Ul. Grodzka 7 – miejsce urodzenia Wincentego Pola

           W 1807 urodził się w Lublinie Wincenty Pol, syn austriackiego urzędnika Franciszka Pohla, przyszły poeta i profesor pierwszej na ziemiach polskich katedry geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swoich utworach podkreślał bogactwo i piękno polskiej ziemi (napisał między innymi Pieśń o ziemi naszej, 1843). zapisał się w historii jako uczestnik powstania listopadowego oraz wybitny patriota. Pragnąc docenić jego osiągnięcia, w 1860 społeczeństwo miasta wykupiło dworek należący dawniej do rodziny Pohlów, ofiarowując go poecie. W przeniesionym na Kalinowszczyznę budynku mieści się obecnie muzeum biograficzne Wincentego Pola.

Grafika losowa