Dzisiejsza data:

Przystanek 1. Plan byłej Dzielnicy Żydowskiej na Placu Zamkowym

           Po prawej stronie schodów prowadzących do zamku umieszczono tablicę z planem byłej dzielnicy żydowskiej powstałej w XVI wieku. Główną ulicą biegnącą w poprzek dzisiejszego placu Zamkowego była ul. Szeroka, przy której stały dwu- i trzypiętrowe kamienice z mieszkaniami, sklepami i warsztatami, zawsze gwarna i tłoczna. Mieściło się tu kilkanaście synagog i domów modlitwy, w których zazwyczaj przebywali lubelscy chasydzi. Jednym z najważniejszych obiektów był dom pod nr 28, w którym mieszkał i nauczał Widzący z Lublina.

           W 1941 Podzamcze zamieniono w getto, a sklepy i domy modlitwy w przytułki dla Żydów wysiedlonych z innych części miasta. W marcu 1942 większość mieszkańców wywieziono do obozów zagłady, a do 1943 zniszczono całą dzielnicę.

Grafika losowa