Dzisiejsza data:

Przystanek 11. Budynek dawnej siedziby Centralnego Komitetu Żydów w Polsce oraz Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Lublinie

           W kamienicy u zbiegu ulic Rybnej i Noworybnej od listopada 1944 działały organizacje mające na celu udzielanie pomocy ocalałym z zagłady Żydom, odbudowę życia społeczno–kulturalnego oraz sprawowanie administracji nad wewnętrznymi sprawami tego narodu. Komitet w Lublinie funkcjonował przez trzy miesiące, w lutym 1945 przeniósł się do Warszawy.

Grafika losowa