Dzisiejsza data:

Przystanek 9. Synagoga Chewra Nosim i Izba Pamięci Żydów Lubelskich

           Przy ul. Lubartowskiej 10 znajduje się jedyna zachowana przedwojenna bożnica, będąca również siedzibą lubelskiego oddziału Towarzystwa Społeczno–Kulturalnego Żydów w Polsce. Założyło ją Bractwo Tragarzy Zwłok (Chewra Nosim) pod koniec XIX wieku. Na pierwszym piętrze kamienicy znajduje się dom modlitwy, gdzie do 1939 miały miejsce modły i wykłady talmudyczne. Po wojnie do 1984 odbywały się tu regularne nabożeństwa, obecnie jest to miejsce pamięci i świadectwo istnienia przedwojennej społeczności żydowskiej w Lublinie. Odbywają się tu spotkania z okazji największych żydowskich świąt. Dla zwiedzających bożnica czynna jest w każdą niedzielę. Warto zobaczyć wystawę stałą Jesteśmy, prezentującą powojenne życie lubelskich Żydów. W sali dla mężczyzn znajduje się zrekonstruowane wyposażenie i sprzęty liturgiczne z czasów powojennych.

Grafika losowa