Dzisiejsza data:

Przystanek 8. Dawny Dom Ludowy im. Icchaka Lejby Pereca

           Na wzgórzu Czwartek wybudowano tzw. Dom Ludowy im. Pereca, centrum życia społecznego wspólnoty żydowskiej, którego otwarcie zaplanowano na 1939 rok. Po wybuchu wojny budynek zamieniono na szpital epidemiczny, a po jej zakończeniu Centralny Komitet Żydowski utworzył tam ośrodek pomocy dla Żydów, wyposażony w stołówkę i sale noclegowe. W 1945 funkcjonowało tam schronisko z salą ambulatoryjną, izbą chorych i kuchnią, a potem także żłobek i przedszkole dla dzieci żydowskich. Obecnie budynek jest siedzibą lubelskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Grafika losowa