Dzisiejsza data:

Przystanek 5. Nowy Kirkut

           W 1829 z powodu braku miejsca na pochówki na dotychczasowym cmentarzu na Grodzisku zakupiono teren pod nowy cmentarz na północ od granic miasta. Z czasem jego obszar kilkukrotnie powiększano, między innymi o kwaterę dla żydowskich żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Najwięcej zmarłych pochowano tu do 1942, w czasie zagłady ludności żydowskiej. W okresie likwidacji getta na cmentarzu przybyło około 6 000 nagrobków. Po tym wydarzeniu teren liczący około 50 000 miejsc pochówku został całkowicie zniszczony przez hitlerowców, a macewy wykorzystano do utwardzenia tzw. Czarnej Drogi na Majdanek.

           W latach 60. przez teren cmentarza przeprowadzono ulicę, która podzieliła go na dwie części. Obie zostały otoczone murem przypominającym uszkodzone macewy. Część południowa wciąż funkcjonuje jako czynny cmentarz grzebalny z Izbą Pamięci oraz obeliskiem upamiętniającym zagładę Żydów. Znajdują się tam nagrobki ze szczątkami ekshumowanymi z innych miejsc, macewy odnalezione w różnych częściach miasta oraz współczesne miejsca pochówków.

Grafika losowa