Dzisiejsza data:

Przystanek 13. Brama Grodzka

           Brama została wzniesiona jako element systemu obronnego miasta po 1341 roku. Kilkukrotnie przebudowywana, przez wieki stanowiła historyczną granicę pomiędzy miastem chrześcijańskim, usytuowanym w obrębie murów na staromiejskim wzgórzu, a dzielnicą żydowską na Podzamczu. Od 1873 budowla znajdowała się w rękach żydowskich, po wojnie, jak większość mienia pożydowskiego, została włączona do Skarbu Państwa. Przez wiele lat obiekt użytkowały placówki szkolne i kulturalno–oświatowe, a od 1992 jest siedzibą Ośrodka Brama Grodzka – Teatru NN, który przywraca pamięć o przedwojennym żydowskim Lublinie. Ośrodek organizuje liczne przedsięwzięcia, wystawy, prezentacje i spotkania, które mają na celu ochronę wielokulturowego dziedzictwa miasta oraz upamiętnienie społeczności żydowskiej.

Grafika losowa