Dzisiejsza data:

Przystanek 10. Pomnik Ofiar Getta

           Pierwotnie pomnik powstały w 1963 ustawiony był na placu w okolicy ul. Lubartowskiej i Świętoduskiej, przy granicy dawnej dzielnicy żydowskiej. Na wysokim obelisku przypominającym kształt macewy widoczne są wklęsłe kontury postaci ludzkich, a na jednej ze ścian – fragment Poematu o zamordowanym narodzie żydowskim w języku polskim i hebrajskim. Pod pomnikiem złożono urny z prochami pomordowanych na Lubelszczyźnie.

           W związku z planowana inwestycją przy ul. Świętoduskiej w 2005 monument przeniesiono tymczasowo w okolice ul. Niecałej, a prochy spod pomnika złożono na nowym cmentarzu żydowskim.

Grafika losowa