Dzisiejsza data:

Przystanek 4. Stary Kirkut

           Na wzgórzu pomiędzy ulicami Kalinowszczyzna, Sienną i Floriańską znajduje się stary cmentarz żydowski, nazywany wcześniej Grodziskiem, założony prawdopodobnie około XVI wieku. Na jego terenie znajduje się najstarszy w Polsce, zachowany bez przenoszenia, nagrobek uczonego Jakuba Kopelmana z 1541 roku. Cmentarz jest miejscem spoczynku wielu członków lubelskiej gminy wyznaniowej. Na uwagę zasługuje nagrobek Jaakowa Ichcaka Horowica, nazywanego Widzącym z Lublina, w formie ohelu, czyli okratowanej osłony z zadaszeniem nad macewą. Liczne dewastacje mające miejsce już od XIX wieku sprawiły, że duża część nagrobków została zniszczona. Do 1939 znajdowało się tu kilka tysięcy macew, z czego do dziś przetrwało około dwustu.

           Cmentarz jako cenny zabytek oraz miejsce kultu jest dostępny dla zwiedzających z przewodnikiem po uprzednim uzyskaniu zgody.

Grafika losowa